Internetowa społeczność i dostawca otwartych i darmowcych usług komunikacyjnych.
  • Serwer sieci Matrix
  • Klient przeglądarkowy sieci Matrix (Riot-web)
  • Serwer IRC z szyfrowaniem SSL pracujący jako nakładka na serwer Matrix
Admin: tx@firemail.cc
Regulamin serwera Matrix (obowiązuje również na IRC)

Klient sieci Matrix (Riot-web)
Zarejestrować się na serwerze sieci Matrix można korzystając z wyżej wymienionego klienta. Lub korzystając z dowolnego klienta umożliwiającego rejestrację, podając jako adres serwera "https://matrix.junta.pl/", a jako adres serwera tożsamości "https://vector.im". Następnie logować można się, podając wcześniej wspomniane adresy, a jako nazwę użytkownika podając swoją wybraną nazwę użytkownika lub @nazwa_użytkownika:junta.pl.

Inne polecane klienty sieci Matrix:
Z serwerem sieci Matrix można połączyć się używając protokołu IRC i dowolnego klienta, który go obsługuje. Połącznie IRC jest zabezpieczone szyfrowaniem SSL, jednak komunikacja przez IRC nie obsługuje na razie szyfrowania E2E.

Dane potrzebne do połączenia IRC:
  • Adres serwera: irc.junta.pl
  • Port: 6697 (SSL)
  • Użytkownik: jak w sieci Matrix (np. alice w przypadku @alice:junta.pl)
  • Hasło: jak w sieci Matrix